Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

33,133,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,507,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
36,447,180 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
56,871,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)