Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

14,157,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,325,872 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
15,573,074 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
22,716,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội)