Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 91B, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy, Cần Thơ - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

8,333,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,666,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
9,166,597 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
8,333,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 91B, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy, Cần Thơ)

Tên đường Giá