Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 80, Xã Hòa Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,520,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,016,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
13,772,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,520,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 80, Xã Hòa Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp)

Tên đường Giá