Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 80, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,525,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,820,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,878,501 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,525,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 80, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp)

Tên đường Giá