Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 6, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,037,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,229,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
31,941,140 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,601,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 6, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội)