Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 55, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,535,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,828,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,888,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,535,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 55, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận)

Tên đường Giá