Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 50, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Long An - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,109,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,087,296 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,620,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,711,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 50, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Long An)