Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 50, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,760,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,208,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
8,536,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
7,670,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 50, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An)