Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 5, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

187,281,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
149,824,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
206,009,232 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
166,016,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 5, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)