Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 32, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

22,398,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
17,918,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
24,637,965 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
23,622,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 32, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội)