Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

32,605,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,084,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,866,413 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,605,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội)

Tên đường Giá