Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 20, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán, Đồng Nai - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

2,505,810 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,004,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,756,391 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
2,505,810 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 20, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán, Đồng Nai)