Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 14, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,282,610 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,626,088 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,610,871 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,282,610 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 14, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước)

Tên đường Giá