Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 13, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,087,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,070,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,596,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,087,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 13, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước)

Tên đường Giá