Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 13, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

2,702,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,162,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,972,970 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
2,702,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 13, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước)

Tên đường Giá