Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 13, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,137,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,510,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,451,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,593,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 13, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương)