Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 1, Thị trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,444,710 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,955,768 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
8,189,181 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
6,875,070 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 1, Thị trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)