Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 1, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,038,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,630,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
7,741,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
6,732,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 1, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)