Giá trị định giá Đất đường Quốc lộ 1, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Long An - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,338,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,270,944 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,872,548 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,223,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc lộ 1, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Long An)