Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 1, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,909,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,127,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
4,300,175 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,909,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 1, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)

Tên đường Giá