Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 1, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

9,360,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
7,488,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
10,296,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
10,689,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 1, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai)