Giá trị định giá Đất đường Phú Lộc, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

81,910,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
65,528,288 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
90,101,396 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
123,371,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phú Lộc, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)