Giá trị định giá Đất đường Phong Châu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

19,985,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,988,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
21,983,654 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
56,516,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phong Châu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa)