Giá trị định giá Đất đường Pháp Vân, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

124,465,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
99,572,496 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
136,912,182 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
102,157,710 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Pháp Vân, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)