Giá trị định giá Đất đường Phan Huy Chú, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

70,699,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
56,559,536 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
77,769,362 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
66,058,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Huy Chú, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)