Giá trị định giá Đất đường Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

19,224,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,379,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
21,146,840 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
19,224,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam)

Tên đường Giá