Giá trị định giá Đất đường Phan Bá Vành, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

14,123,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,298,688 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
15,535,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
15,060,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Bá Vành, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định)