Giá trị định giá Đất đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

112,697,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
90,158,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
123,967,305 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
125,970,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)