Giá trị định giá Đất đường Phạm Hùng, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

82,650,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
66,120,768 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
90,916,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
88,808,490 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Hùng, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)