Giá trị định giá Đất đường Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

129,926,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
103,941,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
142,919,238 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
123,810,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)