Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

364,532,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
291,626,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
400,985,970 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
214,314,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)