Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Ni, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

13,961,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,169,024 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
15,357,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
11,417,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Ni, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)