Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

222,480,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
177,984,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
244,728,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
144,367,890 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)