Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

59,380,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
47,504,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
65,318,715 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
71,507,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)