Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

173,284,110 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
138,627,288 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
190,612,521 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
216,205,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)