Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Trọng Trí, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

13,185,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,548,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,504,490 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
53,187,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Trọng Trí, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định)