Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Rành, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

3,465,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,772,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,811,698 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,930,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Rành, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)