Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

187,387,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
149,909,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
206,125,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
169,105,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)