Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

22,171,290 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
17,737,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
24,388,419 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
18,395,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương)