Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Lợi, Phường Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

33,280,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,624,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
36,608,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
24,960,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Lợi, Phường Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa)