Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

105,575,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
84,460,240 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
116,132,830 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
127,574,110 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)