Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thái Học, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,858,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,887,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
32,844,735 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,525,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thái Học, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)