Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,643,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,914,472 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
26,007,399 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
18,055,770 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)