Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Huệ, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,409,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,727,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,750,846 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,432,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Huệ, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre)