Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Hồng Quân, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

27,550,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,040,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
30,306,001 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,546,210 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Hồng Quân, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng)