Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

205,342,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
164,273,712 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
225,876,354 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
252,883,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)