Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

296,471,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
237,176,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
326,118,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
292,295,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)