Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Du, Phường Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

6,007,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,805,984 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,608,228 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
6,007,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Du, Phường Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)

Tên đường Giá