Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Đại Năng, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

14,421,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,537,344 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
15,863,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,368,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Đại Năng, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)